Aanmeldformulier herdenkingsbomen op de Hartverwarmende Weide

 

U wilt graag een boom planten ter gelegenheid van een bijzonder moment in uw leven en zo dit moment op een hartverwarmende wijze benadrukken.
Hoe gaat dat in z’n werk?
Bij dit mooie initiatief zijn drie partijen betrokken: u als aanvrager de initiatiefgroep en de gemeente Raalte. Omdat de bomen geplant worden op een plaats in de gemeentelijke openbare ruimte is het goed vooraf enige zaken op elkaar af te stemmen en zo duidelijk mogelijk naar elkaar te zijn.

Stappen
1. U heeft keuze uit de volgende boomsoorten: Perzische eik, hartbladige els, valse christusdoorn, veldesdoorn, winterlinde.
2. De locatie wordt voor u bepaald (binnen het veld van de Hartverwarmende Weide).
3. Het onderhoud van de boom gedurende de eerste vijf groei-jaren wordt verzorgd door een hovenier (geselecteerd door initiatiefnemers).
4. U betaalt €525,- per boom voor leveren, planten en vijf jaar onderhoud, aan initiatiefgroep.
5. De boom wordt voor u geplant door een hovenier (geselecteerd door de initiatiefgroep) en aansluitend gaan de vijf groei-jaren in.
6. Het is op twee momenten in het jaar mogelijk om een boom te planten: in november en in de maand februari. De exacte datum is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. U krijgt een groeigarantie; bij eventuele uitval van de boom gedurende deze vijf groei-jaren wordt een nieuwe boom voor u geplant van dezelfde soort.
7. Vanaf het zesde groei-jaar neemt de gemeente Raalte het onderhoud van de boom over. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente. Wel vervalt nu de ‘groeigarantie’. De ervaring is dat de boom de eerste 5 jaar het meest kwetsbaar is.
Mocht de boom in de periode vanaf het zesde groei-jaar onverhoopt doodgaan of in conditie sterk achteruitgaan, dan vindt geen vervanging van de boom plaats. Wel is het mogelijk om tegen betaling via zelfde constructie (en dus betaling) opnieuw een boom te laten planten.

Praktische zaken
– De geleverde boom heeft een plantmaat van 14-16 cm stamomtrek gemeten op 1 m boven maaiveld. Uw boom wordt vastgezet aan twee boompalen en voorzien van een gietrand om water te kunnen geven.
– Wanneer de deskundige het noodzakelijk acht dat er gesnoeid moet worden aan de boom dan zal dit zonder vooroverleg gebeuren. U heeft geen invloed op de wijze of frequentie van het beheer van de boom.
– Het is niet toegestaan om op het terrein of bij de boom as te verstrooien en/of versierselen c.q bordjes aan te brengen.
– De plantlocatie is, op basis van de huidige inzichten, blijvend. De boom kan hier volwaardig uitgroeien.
– De boom staat op gemeentegrond en valt daarmee onder het juridische eigendom en aansprakelijkheid van de gemeente Raalte.
– U heeft geen rechten tot verwijdering van een geplante boom. Mocht er een dringende en zwaarwegende reden zijn dan dient u in overleg te treden met de initiatiefgroep en/of de gemeente om naar een passende oplossing te zoeken.
– U gaat akkoord met het opnemen van uw contactgegevens in een (gemeentelijk) beheersysteem en u draagt zelf verantwoording voor de juistheid van deze gegevens.
De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te kunnen komen, maar uitsluitend over aangelegenheden met betrekking tot herdenkingsboom.